Ret til fortryde et køb for privatkunder (fra vores handelsbetingelser)

(En privatkunde er en enhver fysisk person, der handler privat udenfor kommercielle, professionelle eller erhvervsmæssige aktiviteter).

Afbestillingsbetingelser

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag hvor De eller en af Dem angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os (Wemax Group GmbH & Co.KG, Französische Straße 12, 10117 Berlin, Tyskland, e-mail: info@bildelebutik.dk) Deres beslutning om at gøre fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Fortrydelsesretshåndtering

Hvis du afbestiller, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet og aftalt det med os. Du betaler ikke ekstraomkostninger ved transaktionen.

Varer der kan sendes med post

Vi kan vente med refundering til vi har fået varen retur eller bevis for, at kunden har sendt den afhænger af hvilket tidpunkt kommer før.

De returnerer varerne eller afleverer dem til os Wemax Group GmbH & Co.KG, Französische Straße 12, 10117 Berlin, Tyskland uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Varer der ikke kan sendes med post (for eksempel bildele, der ikke kan pakkes ind)

Vi afhenter varer og betaler for tilbagelevering af varer. I tilfælde af alle former af værdiforringelse, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på og som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

- Slut for beskrivelsen -

Undtagelser fra fortrydelseret

Undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret:
levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

levering af varer som efter levering i henhold til deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer.

Fortrydelsesformular

(Hvis du vil bruge din fortrydelse ret udfyld venligst denne formular og send til os til)

- Wemax Group GmbH & Co.KG, Französische Straße 12, 10117 Berlin, Tyskland, e-mail: info@bildelebutik.dk

- Jeg vil gerne afbestille disse varer (*) denne service

- Bestilt/modtaget

- Kundenavn (-е)

- Kundeadresse

- Kundeundeskrift (hvis sendt med post)

- Dato

___________
(*) slet hvis ikke passer